Korets æresmedlemmer gjennom tidene

Nye æresmedlemmer 2015


På korets jubiléumsmiddag 13.juni 2015 
 overleverte leder Tor Sønsteli æresmedlemsskap til
Randi Haug, 
Knut Stakston og 
Vegard Bjerke
Randi Haug, Knut Stakston, Vegard Bjerke, og leder Tor Sønsteli 2015


Sør-Fron sangkors æresmedlemmer 1963
Sør-Fron sangkor fikk jubileumsgave av Sparebank1 Gudbrandsdalen da det fylte 50 år i 1963. Disse ble utnevnt til æresmedlemmer: Fra venstre Margot Haave, Anna Kvernæs, Kristian Haave, Matea Tofte, Johan Foss, Hanne Isumlien, Ole M. Rudi, Agnes Fauske og Asbjørn Nustad.

Æresmedaljeinnehavere    Gudbrandsdal Sangerforbund


fra Sør-Fron sangkor

senere kalt Norges Korforbund Gudbrandsdal

NKG


*******

1951 O.J. Rudi

1951 Kristian P. Håve

1954 Margot Håve

1963 Anna Kvernes

1965 Asbjørn Nustad

1966 Are Stauri

1967 Olaf Lindrud

1980 Trygve Aanekre

1988 Arne Larsen

Iver Olstad

1985 Olav Are Nustad

2004 Hans Wassrud

2013 Reidun Danielsen


Æresmedlemmer

Under Dovrestevnet 1951 ble  Kr. Haave og O.J. Rudi tildelt Sangerforbundets Æresmedalje.
På stevnet i 1954 fikk Margot Haave Sangerforbundets Æresmedalje
😀
Disse fikk korets æresmedlemsskap ved 60 årsjubileet
Æresdiplomen er
  tegnet av Ragnvald Frøysadal (Tresnitt)

Margot Haave
Anna Kvernes
Mathea Tofte
Hanna Isumhaugen
Agnes Fauske
Kristian Haave
Johan Foss
Ole. M. Rudi
Asbjørn Nustad
Olaf Linnerud
O.J. Rudi
Hilda Heimlund


Her er;
 Per Haave
Målfrid Kvernes
Arne Larsen, dirigent
Iver Olstad

Disse tre fikk æresmedlemskapet sitt i 1982.
Her utdelt på en tur vi hadde til Danmark.


Æresmedlemmer 2004

Wenche Stakston, Olav Prestløkken, Reidun Danielsen og Bjørg Haave

Alvhild Nygaard

Alvhild Nygaard,
14.nov. 1920 - 23.jan. 2017  

Alvhild begynte i koret som 26 åring i 1946.
Hun sang sopran til hun slutta i 2006

Æresmedlem i Sør-Fron sangkor 1984
 *****
Alvhild døde 23.01.2017
Fred være med hennes minne.

Astrid Rudi

Astrid Rudi, 13. des. 1924 - 2013

Æresmedlem i Sør-Fron sangkor 1984
Sopran, gift med Magnar Rudi,
som var korets dirigent 1947 - 48


* * * *

Astrid Rudi sovnet stille inn

17.oktober 2013

Fred være med hennes minne.

Olav Nustad

Olav Nustad 1932 - 2009

Bass, g.m. Turid Nustad


Korets mangeårige formann 

og æresmedlem fra


* * * *

Fred være med hans minne.

Bilde fra 90-årsjubilèet vårt.

Arne Larsen

Arne Larsen 19..


Korets mangeårige dirigent og æresmedlem.

Per Haave


Per Haave 1921 - 1992

Tenor og solist i koret

Æ resmedlem fra 1982

* * *

Sønn av Kristian og Margot Haave 

som også begge var æresmedlemmer i koret.

 * * *

Fred være med hans minne

Ruth Korstad

 Ruth Korstad 4/4-1936 - 23/4- 2018
 
Medlem fra 1974 - 2006

Æresmedlem 11. februar  2000


Trygve Aanekre

Æresmedlem 1980

Trygve Aanekre


Fred være med hans minne

Målfrid (Mossa) Kvernes

Målfrid (Mossa) Kvernes


Æresmedlem fra 1982

* * *

Fred være med hennes minne

Statutter

Statutter for hedersbevisninger i NK Gudbrandsdal

NK Gudbrandsdal's hedersbevisninger omfatter:

 • 25-årsdiplom
 • 40-årsmedalje
 • 50 års-plakett
 • Æresmedalje m/diplom
 1. 25-årsdiplom og 40-årsmedalje deles ut til medlemmer i NK Gudbrandsdal som har vært aktive korsangere i henholdsvis 25 og 40 år. Med aktiv tid som korsanger menes kandidatens aktive tid som sanger sjøl om det har vært i flere forskjellige kor og sangerforbund.Diplomet og medaljen deles ut etter oppgave fra korene.
 2. NK Gudbrandsdal's æresmedalje med diplom er forbundets høyeste hedersbevisning. Etter innstilling fra medaljenemnda er det forbundsstyret som deler ut medaljen. Æresmedaljen deles ut til personer som i særligt grad har arbeidet for korsangen, og som i lengre tid har gjort en usedvanlig stor innsats i sangerforbundet og i andre organisasjoner som arbeider for å fremme korsangen.
 3. Utdeling av NK Gudbrandsdal's hedersbevisninger - 25-årsdiplom og 40-årsmedalje og æresmedalje m/diplom - bør såvidt mulig foregå under stevner eller under andre spesielle anledninger der alle medlemmene i forbundet er samlet.
 4. Det skal føres protokoll over utdeling av hedersbevisningene. Protokollen skal innholde navn og opplysninger om personene som er tildelt hedersbevisningen, og begrunnelsen for tildelingen skal anføres.
 5. Alle utgiftene i forbindelse med hedersbevisningene skal bæres av NK Gudbrandsdal.

ÆRESMEDLEMMENE:

 • Torgunn Holm Maurset
 • Ola J. Visdal
 • Odd Skåden
 • Arne Larsen
 • Åse Hosar
 • Jon Ingvar Lien
 • Peder Bjorli
 • Hans Wassrud
 • Kari Nordnes
 • Reidun Formo
 • Bjørg Mohn
 • Astrid Linløkken
 • Kari Oddveig Fosstuen
 • Arne Nustad

Nyeste kommentarer

21.10 | 15:04

Fine dølaviser! Hvor kan jeg finne teksten til Pål Kluften: "Der Laugen sullar og Vinstra syng"? Og eventuelt høre den sunget?

03.03 | 09:09

Feil på linken til Tretten KorCup.
Skal være: https://www.trettensangkor.no/tretten-korcup-2.html

12.09 | 12:13

Hei på dere,

Vi sender dere denne informasjonen da den kanskje er relevant for dere.
Den kritikerroste spillefilmen basert på Andrea Bocellis selvbiografi «Musikkens Stillhet» har premiere i siste halvdel av september.
Ordinær premiere er fredag 28. sept

02.09 | 11:47

Hei. Eg er svigerdattera til Hildur Olafsen, og prøva å skrive ned livet hennar. Ho rører så mykje nå, at eg har valgt å spørja døkk.
Var Hildur med i koret?